Yritysvastuu ja ympäristöpolitiikka

Yrityksemme liiketoiminnan luonteen vuoksi laatu on ollut keskeisellä sijalla liiketoiminnassamme jo yrityksen perustamisesta alkaen.

Laadunhallintajärjestelmän ohjeistukset on laadittu standardien SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 14001,  SFS-EN ISO/IEC 17025 ja ISO GUIDE 34 (Referenssimateriaalien valmistajan vaatimukset) toimintaamme soveltuviin kohtiin. Näistä SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 14001 ovat sertifioitu.

Laadunhallintajärjestelmämme sisältää tarvittavan dokumentoinnin, jonka tarkoituksena on taata ja osoittaa, että kaikki tuotteemme ja palvelut ovat:

 • Sovitun vaatimusten mukaisia.
 • Sovittuna toimitusajankohtana asiakkaalle saapuessaan virheettömiä.
 • Tuotettu vastuullisesti sosiaaliset, taloudelliset, ympäristövaikutukset ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden (= Kestävän kehityksen mukaisesti).

 Laatutavoitteiden ja yritysvastuun saavuttamiseksi tulemme kiinnittämään huomion ja sitoutumaan seuraaviin tekijöihin:

 • hyvään asiakaspalveluun
 • asiakkaan esittämien vaatimukset täyttävien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen
 • sopimuksen mukaisiin toimitusaikoihin ja toimituksiin
 • ympäristöriskien ja vaikutusten minimointiin läpi koko tuotantoketjun
 • hyvään ammattitaitoiseen toimintaan ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • kustannustehokkaaseen toimintaan
 • riittävään toimintojen seurantaan
 • toimintojen jatkuvaan kehittämiseen
 • asetettujen laatuvaatimusten täyttämiseen
 • johtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen
 • toimimaan olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • toimimaan muiden sellaisten määräysten ja vaatimusten mukaisesti, joihin organisaatio on sitoutunut, edellyttäen, että nämä eivät ole edellä mainittujen standardien ja/tai lainsäädännön vastaisia

Akkreditoinnin Korvaaminen Vertailumittauksilla

Olemme jo vuodesta 2013 osallistuneet kansainvälisten korkeimman metrologian tason laitosten kanssa vertailumittauksiin pH ja johtokykymittauksissa. Johtokykyvertailumittauksia olemme tehneet tanskalaisen Danish Fundamental Metrology Ltd.:n (DFM) kanssa ja pH-vertailumittauksia saksalaisen Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB):n kanssa. Näissä vertailumittauksissa menestyimme hyvin. Tämän lisäksi olemme jo yli kymmenen vuoden ajan tehneet rutiinisti kansainvälisiä vertailumittauksia USA:n National Institute of Standards and Technology (NIST) ja Radiometer Analytical Hach toimittamiin tuotteisiin. Edellä mainitut vertailumittaukset ovat varmin ja luotettavin tapa osoittaa analyysimenetelmien oikeellisuus, jäljitettävyys ja luotettavuus sekä laboratoriohenkilöstön pätevyys. Täten katsomme, että suomalaisen viranomaisen myöntämä testauslaboratorion akkreditointi (joka pätevöittää vain analysoidun näytteen analyysituloksen) ei anna riittävän kattavaa kuvaa laboratoriomme laatutasosta, joten lopetimme 22.4.2017 virallisen akkreditoinnin ylläpidon. Käytännössä mikään ei muutu, eli kaikki laatuun liittyvä ohjeistus, menetelmät ja kansainväliset metrologian laitosten vertailumittaukset/- rutiinimittaukset pysyvät ja jatkuvat muuttumattomina. Jatkamme tämän SFS-EN ISO 9001 Laatujärjestelmän virallista sertifiointia muuttumattomana. Asiakkaamme ovat halutessaan tervetulleita auditoimaan laatujärjestelmämme.

Lataa uutinen pdf-tiedostona täältä.