Tuotanto

Tuotanto, tuotannon suunnittelusta tuotteiden spesifikaatiovaatimusten todentamiseen, tapahtuu TÄYSIN atk- ohjatusti.

Varmistamme näin että:

  • Tuote on jäljitettävissä raaka-aineiden, tehtyjen työvaiheiden, analyysilaitteiden/-välineiden ja suorittajien suhteen
  • Tuote on analysoitu ja hyväksytty vaaditun analyysimenetelmän mukaisesti sisältäen kaiken analyysitulosten käsittelyyn liittyvän laskennan, mikäli tuotteen valmistukseen liittyy analysointi
  • Tuote tulee pakatuksi sille määrättyyn pakkaukseen
  • Tuote on yksilöity omaksi eräkseen valmistuspäivämäärän tai muun annetun erämerkinnän mukaan
  • Tuotetta on varastossa riittävä määrä ja sillä on riittävästi käyttöikää asiakkaalle saavuttuaan
  • Valmistetun tuotteen kaikki tuote-erät ovat aina tasalaatuisia

Laboratoriotilat ovat varustettu vakioilmastointilaitteella, tällä minimoidaan ympäristöolosuhteiden vaikutus analyysituloksiin.

Akkreditoiduin analyysimenetelmin analysoitujen tuotteiden analyysitulokset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin referenssimateriaaleihin, esim. suolahappo 0,1 mol/l analyysitulos on jäljitettävissä NIST:n standardi referenssi materiaaliin (SRM) 723:een. Tämän lisäksi kaikki tuotteet, joista on analysoitu pH, ovat NIST jäljitettäviä.

Kemiallisen jäljitettävyyden lisäksi kaikki analyysitulokseen vaikuttavat fysikaaliset mittaukset ovat jäljitettävissä kansalliseen ja/tai kansainvälisiin mittanormaaleihin (esim. punnitustulokset Pariisissa säilytettävään kilon prototyyppiin), jotka ovat:

  • massa
  • lämpötila
  • ilmanpaine
  • ilman suhteellinen kosteus