Laatu

Toiminnassamme kaiken A ja O on erittäin korkean laadun ylläpitäminen. Tämä koskee liiketoimintamme kaikkia osa-alueita. Vuonna 1994 haimme SFS-ISO 9002 mukaisen laatujärjestelmäsertifioinnin, joka päivitettiin SFS-ISO 9001 laatujärjestelmäksi vuonna 2002. Lue laadunhallintajärjestelmästämme tästä.

Laboratorion pätevyys

Osoitamme pätevyytemme vaativimmalla mahdollisella tavalla, osallistumalla kansainvälisiin metrologian laitosten välisiin vertailumittauksiin. Johtokykyvertailumittauksia olemme tehneet tanskalaisen Danish Fundamental Metrology Ltd.:n (DFM) kanssa ja pH-vertailumittauksia saksalaisen Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB):n kanssa. Lisäksi suoritamme rutiinisti vertailumittauksia USA:n National Institute of Standards and Technology (NIST) ja monikansallisen Radiometer Analytical Hach toimittamiin tuotteisiin. Kaikissa akkreditoiduin menetelmin analysoiduissa tuotteissa on suora NIST-jäljitettävyys.

Kehityksen kärjessä globaalisesti

Kemian metrologia on perusta kemiallisten mittausten luotettavuudelle. Tällä osa-alueella olemme maailman laajuisestikin kehityksen kärjessä ja ensimmäisiä, jotka ovat soveltaneet käytäntöön viimeisimmät kemian metrologian vaatimukset.

Toimintavarmuus ja saatavuus

Toimitusvarmuus tarkoittaa tilatun tuotteen tai palvelun toimittamista ostajan ja myyjän välisen sopimuksen mukaisesti:

  • Sovittuna ajankohtana
  • Sovittuun paikkaan
  • Sovitulla kuljetustavalla
  • Sovitulla hinnalla
  • Sovitun laatuisena

Olemme yli 30 vuoden ajan panostaneet mahdollisimman korkeaan toimitusvarmuuteen, joka on yksi hyvän kokonaislaadun edellytyksistä. Käytössämme on systemaattinen toimitusvarmuuden seuranta. Seuraamme toimitusvarmuuttamme säännöllisesti ja se on vakiintunut tasolle 98 – 99%.
Varastoimme kaikki tuotteet Suomessa, näin asiakkaamme saavat tuotteensa ennalta sovittuna ajankohtana. Panostamme toimintavarmuuteen, ymmärrämme että tuotteemme käyttö monissa tapauksissa varmistaa jatkuvan tuotannon isoissakin tuotantolaitoksissa.

Mikä on teille sopiva laatu?

Laboratorio- ja tutkimuskemikaalit valmistetaan yleisesti ns. panosprosessina. Tämän vuoksi niissä on eräkohtaisia vaihteluita laatuluokituksesta riippumatta. Helpoin tapa varmistaa tuotteen laatu on pyytää tuotteesta eräkohtainen analyysitodistus. Meillä on kaikille laboratoriosi analyysituloksiin vaikuttaville tuotteille määritetty tuotekohtaisesti vaatimusrajat, jotka niiden tulee täyttää ennen myyntiin hyväksymistä. Varsinkin laboratoriokemikaalien tasalaatuisuus erästä erään on erityisen tärkeää. Korkealaatuinen laboratoriokemikaali on myös edullisin vaihtoehto.
Ongelmia alkaa ilmetä, jos tuotteen eri valmistuserissä on tarpeeksi suuria vaihteluita, esim. pitoisuuden tai jonkin tietyn epäpuhtauden suhteen.
Teollistuneessa maassa mittaamista sisältävien tuotteiden arvo on vähintään puolet bruttokansantuotteesta, tosin sanoen Suomessa useita kymmeniä miljardeja euroja. Pelkästään mittaamiseen on arvioitu käytettävän 3-6% bruttokansantuotteesta. Kemialliset mittaukset ovat puolet kaikista mittauksista, joten luotettavuuden parantamisella on suuri taloudellinen merkitys.
Prosentin virhe mineraalien tai malmien metallimäärityksissä voi aiheuttaa laivalastissa kymmenien tuhansien eurojen virheellisyyden. USA:n terveysministeriö on laskenut että 3 %:n mittausvirhe kolesterolin mittauksissa aiheuttaa 5 % vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia. Väärien tulosten takia aloitetut hoitotoimeenpiteet ja turhat uusintamittaukset aiheuttavat 100 miljoonan dollarin ylimääräiset kustannukset vuosittain.