Yritysvastuu ja ympäristöpolitiikka

Yrityksemme liiketoiminnan luonteen vuoksi laatu on ollut keskeisellä sijalla liiketoiminnassamme jo yrityksen perustamisesta alkaen.

Laadunhallintajärjestelmän ohjeistukset on laadittu standardien SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 14001,  SFS-EN ISO/IEC 17025 ja ISO GUIDE 34 (Referenssimateriaalien valmistajan vaatimukset) toimintaamme soveltuviin kohtiin. Näistä SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 14001 ovat sertifioitu.

Laadunhallintajärjestelmämme sisältää tarvittavan dokumentoinnin, jonka tarkoituksena on taata ja osoittaa, että kaikki tuotteemme ja palvelut ovat:

 • Sovitun vaatimusten mukaisia.
 • Sovittuna toimitusajankohtana asiakkaalle saapuessaan virheettömiä.
 • Tuotettu vastuullisesti sosiaaliset, taloudelliset, ympäristövaikutukset ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden (= Kestävän kehityksen mukaisesti).

 Laatutavoitteiden ja yritysvastuun saavuttamiseksi tulemme kiinnittämään huomion ja sitoutumaan seuraaviin tekijöihin:

 • hyvään asiakaspalveluun
 • asiakkaan esittämien vaatimukset täyttävien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen
 • sopimuksen mukaisiin toimitusaikoihin ja toimituksiin
 • ympäristöriskien ja vaikutusten minimointiin läpi koko tuotantoketjun
 • hyvään ammattitaitoiseen toimintaan ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • kustannustehokkaaseen toimintaan
 • riittävään toimintojen seurantaan
 • toimintojen jatkuvaan kehittämiseen
 • asetettujen laatuvaatimusten täyttämiseen
 • johtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen
 • toimimaan olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • toimimaan muiden sellaisten määräysten ja vaatimusten mukaisesti, joihin organisaatio on sitoutunut, edellyttäen, että nämä eivät ole edellä mainittujen standardien ja/tai lainsäädännön vastaisia