Proffs till din tjänst!

Oy FF-Chemicals Ab, är en finsk tillverkare av laboratorie- och forskningskemikalier.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att koncentrera sig på deras viktigaste uppgifter, ss. anlayser och forskning. Vid analyser och undersökningar behövs oftast olika utspädningar och blandingar, i detta arbetsmoment kan FFC vara till hjälp. Vi har gjort detta i över 25 år redan.

Vi tillverkar.

Vi tillverkar årligen över 500 olika produkter.

Vi delar in våra produkter i följande huvudgrupper:

För vem?

Våra kunder finner du inom alla kemiska laboratorier och forskningsgrenar, det betyder att vi besitter kunksap från alla olika branscher.

• apotet
• livsmedels- och miljölaboratorier
• elektronikindustrin
• livsmedelsindustrin
• läkemedelsindutrin
• övrig industri
• sjukhus, vårdcentraler och läkarstationer
• massa- och pappersindustrin
• forskningsanstalter
• universitet, högskolor och yrkesskolor