Sök med produktkod eller namn

Produkt kod Produktnamn Pris exkl. moms Lagerstatus Kolla
FF6218 5 L 3,5-Dinitrosalisylsyralösning 1 w/v-% 620.32 € 1-14 dagar Kolla
FF6431 250 ML 4-nitrofenol 0,1 w/v-% 98.15 € 1-14 dagar Kolla
FF6432 5 L A1 Fosforsyra 0,1 mol/l i ultrarent vatten 151.97 € 1-14 dagar Kolla
FF6433 5 L A2 Natriumdivetyfosfat 0,1 mol/l i ultrarent vatten 133.68 € 1-14 dagar Kolla
FF2337 1 L Acetatbuffert pH 4,7 20°C 253.70 € 1-14 dagar Kolla
FF6259 5 L Acetatbuffert 0,04 mol/l pH 4,9 23°C HPLC körlösning (RO, p.a.) 167.36 €
Kolla
FF891 5 L Acetatbuffert 0,05 mol/l pH 4,8 20°C, Spårbart till NIST 71.19 € 1-14 dagar Kolla
FF890 5 L Acetatbuffert 0,1 mol/l pH 5,0 20°C, Spårbart till NIST 94.06 €
Kolla
FF6348 5 L Acetatbuffert 0,25 mol/l pH 5,5 100.31 €
Kolla
FF6496 20 L Acetatbuffert pH 4,5 20°C, Spårbart till NIST 571.13 € 1-14 dagar Kolla
FF6015 10 L Acetatbuffert pH 4,5 25°C USP (A),Spårbart till NIST 135.50 €
Kolla
FF992 1 L Acetatbuffert pH 4,62 20°C, Spårbart till NIST 284.04 € 1-14 dagar Kolla
FF6127 500 ML Acetatbuffert pH 4,7 25°C USP (A), Spårbart till NIST 573.85 € 1-14 dagar Kolla
FF543 1 L Acetatbuffert pH 5,0 20°C, Traceable to NIST 88.33 €
Kolla
FF955 5 L Acetatbuffert pH 5,1 20°C, Spårbart till NIST 385.00 €
Kolla
FF6400 1 L Acetatbuffertlösning 224.49 € 1-14 dagar Kolla
FF6387 500 ML Alkalisk jodid-azidlösning (SFS-EN 25813) 245.74 € 1-14 dagar Kolla
FF6293 500 ML Aluminiumstandard 5 mg Al/l, AlK(SO4)2 i 0,01M HCl 183.56 € 1-14 dagar Kolla
FF2020 10 L Ammoniak 10 w/w-% 193.64 € 1-14 dagar Kolla
FF6097 100 ML Ammoniak-syanid TS USP 243.09 €
Kolla
FF2276 3 L Ammonium standard 40 mg/l 114.91 € 1-14 dagar Kolla
FF6258 5 L Ammoniumacetatlösning 0,5% HPLC körlösning (RO, p.a.) 86.09 € 1-14 dagar Kolla
FF6294 500 ML Ammoniumacetatlösning 10 w/v-% 108.68 € 1-14 dagar Kolla
FF2331 5 L Ammoniumbariumkloridlösning 77.45 € 1-14 dagar Kolla
FF305 1 L Ammoniumbuffert (54 g NH4Cl+350 g NH4OH/l) 76.64 € 1-14 dagar Kolla
FF6374 5 L Ammoniumfosfatbuffert pH 3,1 23 °C HPLC körlösning (RO, p.a.) 233.78 €
Kolla
FF6123 100 ML Ammoniumkarbonat TS USP 288.24 € 1-14 dagar Kolla
FF6391 20 L Ammoniumklorid 1 mol/l 644.25 € 1-14 dagar Kolla
FF6343 1 L Ammoniumklorid 100 g/l 84.88 €
Kolla
Sida 1/25