Kvalitet

A och O i all vår verksamhet är att upprätthålla en mycket hög kvalitet. Detta gäller alla delområden i vår affärsverksamhet. År 1994 ansökte vi om en kvalitetsystemscertifiering i enlighet med SFS-ISO 9002 och den uppdaterades till kvalitetssystemet SFS-ISO 9001 år 2002.

Laboratoriebehörighet

Genom att delta i referensmätningar mellan internationella metrologiska institut bevisar vi vår kompetens på det mest krävande sättet som är möjligt. Vi har utfört mätningar av vår ledningsförmåga tillsammans med danska Danish Fundamental Metrology Ltd (DFM) och pH-referensmätningar med tyska Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Dessutom utför vi rutinmässigt referensmätningar med produkter som National Institute of Standards and Technology (NIST) från USA och multinationella Radiometer Analytical Hach levererar. Alla produkter som analyseras med ackrediterade metoder har direkt NIST-spårbarhet.

Främst i global utveckling

Kemisk metrologi är grunden för tillförlitligheten inom kemiska mätningar. I detta delområde är vi bland de främsta i utvecklingen på global nivå och bland de första som har omsatt de senaste kraven inom kemisk metrologi i praktiken.

Leveranssäkerhet och tillgång

Leveranssäkerhet avser att den beställda produkten eller tjänsten levereras i enlighet med vad som har avtalats mellan köparen och säljaren:

  • Vid den avtalade tidpunkten
  • Till den avtalade platsen
  • Med den avtalade transportmetoden
  • För det avtalade priset
  • Med avtalad kvalitet

I över 30 år har vi investerat i en så hög leveranssäkerhet som möjligt och detta är en av förutsättningarna för en hög övergripande kvalitet. Vi använder en systematisk uppföljning av leveranssäkerheten. Vi följer upp vår leveranssäkerhet regelbundet och den har stabiliserats på en nivå av 98–99 procent.

Vi lagrar alla våra produkter i Finland och på så sätt får våra kunder sina produkter vid den avtalade tidpunkten. Vi investerar i leveranssäkerheten och förstår att användningen av våra produkter i många fall säkerställer den pågående produktionen i stora produktionsanläggningar.

Vad är en lämplig kvalitet för er?

Laboratorie- och forskningskemikalier framställs vanligtvis genom en s.k. satsvis process. På grund av detta kan de oberoende av kvalitetsklassificeringen ha partispecifika variationer. Det enklaste sättet att säkerställa kvaliteten på produkten är att be om ett partispecifikt analysintyg av produkten. Vi har fastställt produktspecifika kravgränser för alla produkter som har en inverkan på analysresultaten i ditt laboratorium och dessa krav måste uppfyllas innan produkterna godkänns för försäljning. Laboratoriekemikaliers jämna kvalitet från parti till parti är särskilt viktig. En laboratoriekemikalie av hög kvalitet är också det mest lönsamma alternativet.

Problem kan förekomma om de olika produktionspartierna av produkten har tillräckligt stora variationer, t.ex. vad gäller koncentrationen eller någon specifik förorening. I industrialiserade länder är värdet av produkter som inkluderar mätning minste hälften av bruttonationalprodukten, med andra ord flera tiotals miljarder euro i Finland. Enbart mätning har uppskattats använda 3–6 procent av bruttonationalprodukten. Eftersom hälften av alla mätningar är kemiska är en förbättring av tillförlitligheten av stor ekonomisk betydelse.

Ett fel på en procent i metallanalysen av mineraler eller malm kan orsaka en oriktighet på tiotals tusen euro i en fartygslast. Hälsoministeriet i USA har beräknat att ett mätfel på tre procent i kolesterolmätningar orsakar fem procent av falska positiva och negativa resultat. Vårdåtgärder och onödiga ommätningar som utförs på grund av dessa falska resultat orsakar extra årliga kostnader på 100 miljoner dollar.